La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i/o infectats per Coronavirus

El Govern aprova un Reial Decret lLei pel qual s'assimilen aquests casos a Incapacitat Temporal per Accident de Treball.
La prestació equival al 75% de la base reguladora des de l'endemà al de la baixa laboral, amb càrrec a l'Administració.
S'estableix que tots els casos d'aïllament preventiu tinguin aquesta consideració (IT per Accident de Treball).