La Finestreta Única Empresarial & ACCIO Virtual Desk: Serveis d'atenció digital a les empreses

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresai Coneixement, ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat, per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.
Concretament, realitzen la tasca a través dels següents canals:

• Canal Empresa el portal únic de serveis i tràmits per empreses, autònoms i professionals, que contindrà el detall actualitzat de les mesures i des d’on es podran realitzar i tramitar gestions com:

Ajuts per als treballadors autònoms amb pèrdua dràstica d’ingressos

Sol·licitar la constatació de l'existència de força major (regulació d’ocupació)

Sol·licitar l’autorització de regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

La bústia de Contacte, per fer arribar les consultes i dubtes

Canal de twitter: @FUEmpresacat.

Igualment es podrà descarregar tant les recomanacions aprovades per a empreses i persones treballadores, com el material de difusió. A títol d’exemple:

 Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus

 Recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

 Informació per a personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari

 Recomanacions per a establiments del sector alimentari amb atenció directa al públic

 Pautes bàsiques d'higiene i seguretat en establiments comercials

 Mesures que cal prendre en reunions de treball que siguin imprescindibles

 Recomanacions sobre el trànsit internacional de persones

D’altra banda, des d’ACCIÓ mitjançant ACCIO Virtual Desk també han reforçat els canals d’atenció a consultes i assessorament empresarial en formats no-presencials, adaptats a l’estadi i maduresa del projecte empresarial.
Concretament, el servei es dur a terme a través de:

• Xats.- El servei de xat compta amb un equip d’especialistes en innovació i internacionalització empresarial que responen dubtes de forma immediata. Per a les consultes relatives a relacions comercials, consulteu l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització.

• Assessorament a través de videoconferència.- Per abordar consultes més complexes es faran videoreunions sota demanda, amb experts que atendran des de Catalunya o des de les diferents oficines arreu del món.

 Projectes en curs.- Es reforça la coordinació mitjançant un account manager personalitzat i s’amplien els canals perquè t’hi comuniquis fàcilment.

Recordar que, resten suspesos i queden interromputs els terminis relacionats amb:

la tramitació dels ajuts d’ACCIÓ, incloent els terminis per a l’execució dels projectes subvencionats;

la tramitació de les diferents acreditacions reconegudes per ACCIÓ.

Els terminis es reprendran en el moment en que perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març o, si escau, les pròrrogues del mateix.