Informes d'interès per a les empreses

Responsabilitat de les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals en relació al COVID-19.

Informe d'Arinsa:

  • Nota jurídica sobre el règim de responsabilitat empresarial derivada de la producció d'un esdeveniment nociu en les persones treballadores a causa de la malaltia del COVID-19.

Informe del Ministeri de Sanitat:

  • Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2.

Altres informes

Informes del Ministeri d'Inclusions, Seguretat Social i Migracions:

  • Evolució de l'afiliació del mes de març, impacte del COVID-19 i mesures adoptades.
  • Guia amb les preguntes més freqüents sobre les mesures adoptades pel Ministeri.