Informació d'interès | Criteri 3/2020

Us adjuntem la  circular: La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social ha emès el Criteri 3/2020 sobre determinació de la contingència de la situació d'incapacitat temporal en la qual es troben els treballadors que han estat confirmats com a positius en les proves de detecció del SARS-COV-2