Guia de bones pràctiques i protocols per als establiments físics de moda

Amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial, us enllacem una guia de bones pràctiques i protocols per als establiments físics de moda amb recomanacions i bones pràctiques higiènico-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres).
 

Esperem que us resulti útil.