Guia d’actuació preventiva per la COVID-19 en els tallers de reparació de vehicles

Us fem arribar la guia d'actuacions en matèria preventiva per causes de la COVID-19. Té com a objectiu establir un conjunt de recomanacions per evitar el contagi.

És  molt important establir un procediment d'actuació en cada centre de treball. Aquest procediment haurà de ser consultat al Comitè de Seguretat i Salut o als delegats de Prevenció. En cas de no tenir-ne s'haurà d'aplicar el que estableix l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors.

Aquesta Guia es basa també en la consideració que les diferents empreses afectades podran accedir als béns i els EPI necessaris per a dur a terme l'activitat, així com garantir l'estoc necessari d'acord amb la continuïtat de l'activitat industrial.

Per a consultar les mesures preventives i ampliar més informació cliqueu aquí