Es publiquen les noves restriccions vigents entre el 21 de desembre i l'11 de gener

Us informem que ahir al vespre es va publicar al DOGC la resolució RESOLUCIÓ SLT/3354/2020 que recull les noves mesures que s'aplicaran a partir de demà dilluns, 21 de desembre fins al dilluns, 11 de gener.

Pel que fa a la mobilitat:
 

• Perímetre tancat a tot Catalunya, excepte per als desplaçaments justificats i visites al lloc de residència habitual de familiars o persones properes entre el 23 de desembre i el 6 de gener.

• Dins del territori es restringeix a l’àmbit comarcal tota la setmana. A més, els membres d'una bombolla de convivència es poden establir en una altra comarca (domicili o allotjament).

• La zona transfrontera entre Andorra i l’Alt Urgell s’assimila a una sola comarca.

Pel que fa a la restauració:

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

• El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

• En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

• A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

• Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

• S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

• El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.

• Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, entre les 6h i les 22h per a la recollida a l’establiment i fins a les 23h per als serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

• Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades abans de les 21h.

• S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

• En aquest sentit, la Conselleri d'Interior, ha anunciat més controls policials per assegurar el compliment de les mesures per part de bars i restaurants.

Pel que fa a les mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal 24, 25, 26 i 31 de desembre i 6 de gener:
 

• Les trobades es limiten a un màxim de 10 persones, incloent-hi infants, i 2 bombolles de convivència.

• El confinament nocturn per tornar al domilici es flexibilitza: nit de Nadal i de Cap d’Any fins a la 1h, i la nit de Reis fins a les 23h.

La resta de mesures restrictives continuen vigents i es poden consultar en aquest enllaç.