Es publica una modificació a les bases dels ajuts perquè el tancament de la restauració s'ha allargat en el temps

El DOGC ha publicat avui la Resolució per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior als 400 metres quadrats i als establiments i locals comercial que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats per les mesures de la COVID-19. 

 

Donat que els bars, cafeteries i restaurants integrats a centres, galeries o recintes comercials, continuen tancats per les mesures de salut publica per la pandèmia de la COVID-19 s'ha modificat la base 1,4 de l'annex 2 de la Resolució del 4 de març de 2021 per ampliar la quantitat que rebran aquests locals.

 

Així, en comptes dels 7.000 euros per establiment previstos inicialment, la restauració integrada als centres comercials rebrà una aportació única de 15.000 euros. 

 

Podeu ampliar aquesta informació a la nostra web