Els contractes públics d'obres en el RDL 8/2020

L'Advocacia de l'Estat ha examinat els efectes que es deriven de l'article 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo en relació amb els següents contractes: 

  • contractes de serveis de prestació successiva (per exemple, contractes de conservació de carreteres).
  • restants contractes de serveis (per exemple, redacció d'un projecte d'obres).
  • contractes d'obres.
  • contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis (concessions d'autopistes i d'autovies de “primera generació”).

El RDL 8/2020 és una norma especial que s'aplica amb preferència a la legislació ordinària de contractes públics. Per tant, la legislació ordinària de contractes públics només serà aplicable per a resoldre una incidència contractual relacionada a la Covid-19 quan no s'oposi al RDL 8/2020 i als principis que l'inspiren.

Trobareu el document en aquest enllaç