El Ministeri de Transports adquirirà mascaretes per als professionals del sector

El Ministeri de Transports i Mobilitat ha anunciat que adquirirà 8 milions de mascaretes FFP2 per a distribuir-les entre els treballadors del sector amb motiu de la crisi de salut pública provocada pel COVID-19.

Les mascaretes es distribuiran de la següent manera, segons s'informa a l'Ordre TMA/263/2020, de 20 de març, per la qual es regula d'adquisició i distribució de les mascaretes:

a. A entitats del sector públic en l'àmbit del transport de competència estatal:

 • 80.000 unitats es destinaran als professionals d'ADIF i ADIF-Alta Velocitat
 • 620.000 unitats a Renfe Operadora
 • 4.800 unitats a ENAIRE
 • 102.000 unitats per a AENA
 • 1.128.000 per a l'Ens Públic Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries
 • 2.000.000 per a Correus y Telègrafs

b. A Treballadors que prestin servei en l'àmbit de transport terrestre de viatgers i mercaderies no inclosos en l'apartat anterior, així com a personal del Ministeri de Transports: 4.000.000 unitats de mascaretes que es distribuiran entre:

 • conductors de taxi
 • VTC
 • camioners que realitzin transport públic de mercaderies per a empreses autoritzades
 • conductors d'autobusos de línia de passatgers privats
 • personal del ministeri en l'àmbit autonòmic i local

COM ES POT DEMANAR
Les associacions representatives i les entitats públiques competents de cada sector hauran de fer la sol·licitud a la Direcció General de Transport Terrestre en un termini de dos dies posteriors a la comunicació de la recepció de les mascaretes.  La Direcció General de Transports emetrà la corresponent autorització en funció de les sol·licituds i dins del nombre màxim assignat al sector.
Podeu consultar el text íntegre del BOE aquí.