El Decret-Llei 8/2020 del COVID-19 genera inseguretat jurídica i posa en perill l’activitat empresarial

Fa un parell de dies, gràcies a les vostres respostes, vam tenir una primera fotografia de la situació per la que passen les empreses catalanes. Avui us volem comunicar les dades que també hem enviat als mitjans de comunicació per sensibilitzar a l’opinió pública de les dificultats que té el teixit productiu del país, des dels autònoms fins a les grans empreses.

Vau respondre el sondeig 659 empreses, de les quals es van seleccionar 507 per definir la mostra. En aquest enllaç trobareu totes les dades que hem analitzat. Tot seguit us fem un breu resum:

Malgrat que el 91% de les empreses poden mantenir la seva activitat, la realitat és que el 74,6% l’estan realitzant amb moltes dificultats. Una quarta part de la plantilla no està operativa i la capacitat productiva ha quedat limitada a un terç de l’ordinària.

Per sectors, observem que la davallada és més important en el sector de la construcció, principalment degut a les dificultats que els ajuntaments posen a les empreses per continuar amb la seva activitat. Ens consten múltiples casos en què la policia local ha forçat el tancament d’obres que s’estaven realitzant amb les mesures de protecció que indica el Decret.

La davallada de l’activitat també ha estat important en els serveis i el comerç que encara pot desenvolupar la seva activitat. El transport i la indústria han resistit una mica millor. Però, en la millor de les situacions la capacitat està al 40%.

Entre els motius que afecten de manera més directa l’activitat productiva de les empreses destaca la caiguda de les comandes (33%) seguit de la incertesa en l’aplicació del decret (25,2%), cosa que genera molta inseguretat jurídica envers el que es pot i no es pot fer. Sobretot pels missatges contradictoris que arriben des de diferents administracions.

Les expectatives per a les pròximes setmanes no són millors. Els empresaris no confien gaire en poder mantenir la seva activitat. Tot i que el 44,6% de les empreses intentarà continuar malgrat les incerteses, el 39,3% creu que només continuaran els sectors considerats estratègics pel Govern d’Espanya.

L’única nota esperançadora de la situació actual ha estat la ràpida capacitat d’adaptació de les empreses per mantenir a través del teletreball una part important de la seva activitat. El 42,3% de les plantilles es troba en aquesta situació. Si bé, està limitada a aquelles activitats que ho permeten. Principalment la feina d’oficines, despatxos i una part de l’activitat comercial.

Esperem sigui del vostre interès.