El 47% de la indústria catalana farà canvis estratègics arran de la COVID-19, segons un sondeig d'ACCIÓ

El 29% de les empreses industrials catalanes crearà nous productes o serveis, el 21% noves plataformes de comercialització digital com l’ecommerce i el 21% digitalitzarà processos.
• El sondeig també conclou que el 84% de les empreses industrials que exporten es plantegen obrir nous mercats internacionals.
• El 69% de la indústria ha aplicat eines de teletreball durant la pandèmia, davant del 12% que ja ho feia abans de la COVID-19.
• Precisament, aquest dijous s’activa la nova línia Cupons ACCIÓ a la competitivitat empresarial, que compta amb un pressupost de gairebé 3 milions d’euros i ajuts que oscil·len entre els 1.600 i els 20.000 euros per empresa per a poder fer front a aquests canvis.

Més informació