Crèdits de 15.000 euros per a micropimes i autònoms afectats per les mesures COVID-19

Entre les mesures d'urgència aprovades pel Govern de la Generalitat per a pal·liar les restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19 hi ha la posada en marxa de crèdits de 15.000 euros per a autònoms, pimes, microempreses i comerços dels sectors afectats pel tancament temporal decretat per la Generalitat el 15 d'octubre d'enguany.
La Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l'Institut Català de Finances, amb el suport del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda han llençat una línia de microprèstecs de 15.000 euros.
CONDICIONS DELS MICROCRÈDITS:

•Import fix de 15.000 euros a rebre pel client

•Termini de cinc anys, el primer serà de carència, entès com un període on només s'atendran els interessos, i els altres quatre anys, aproximadament 340 euros al mes

•Tipus variable: EURIBOR 12 mesos +1.85% (revisions anuals)

•Sense comissions d'obertura, de cancel·lació parcial o total

•Garantia: aval d'Avalis SGR pel 100% del principal

Més informació aquí.