COVID19 | Es prorroga l'estat d'alarma, es reprèn activitat "no essencial i altres informacions PRL

Es prorroga l'estat d'alarma fins al 26 d'abril

Continua l'estat l'alarma en els termes que es van decretar el 14 de març fins, com a mínim el 26 d'abril, tal i com es recull al RD 487/2020.

Es reprèn l'activitat laboral de les empreses "no essencials"

El RD que establia un permís obligatori retribuït i recuperable per als treballadors per compte aliena d'activitats no essencials va caducar dijous, per tant, després dels festius de Setmana Santa, aquelles empreses que teníeu autoritzades l'activitat laboral en el marc de l'anterior decret d'alarma, en les quals no sigui possible el teletreball, podeu reiniciar la vostra activitat.

Mesures i orientacions preventives per a la repressa d'activitat

Us enllacem diferents guies amb orientacions i mesures preventives per a la repressa d'activitat. Es tracta d'un recull d'informació de prevenció de riscos laborals més rellevant que el Ministeri de Sanitat té a la disposició dels professionals, així com els principals documents tècnics publicats per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, òrgans competents de les comunitats autònomes, Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, Agents Socials i per altres grups d'interès en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. 

Esperem que us sigui d'utilitat.