COVID-19 | Relació de desinfectants SANITARIS

El Ministeri de Sanitat ha actualitzat el llistat de viricides disponibles contra la COVID-19, al qual s’ha afegit un producte i s’ha inclòs una indicació sobre el lleixiu, un producte molt recomanat en els protocols de desinfecció.

Adjuntem l’enllaç al ministeri de Sanitat on trobareu tots els productes desinfectants i antivírics.

Al final de la taula, hi ha una nota important per a les conselleries de salut de les comunitats autònomes perquè pugui utilitzar el lleixiu en els seus protocols de desinfecció contra el COVID19.

“A més dels productes llistats, es recorda que el lleixiu ha estat recomanat per a la desinfecció en els diferents protocols nacionals, així com en les recomanacions de l’OMS per la seva eficàcia viricida. En aquest sentit, és senyala que el lleixiu que es pot trobar en el mercat i que es fa servir per a la desinfecció de superfícies ha de complir amb la legislació nacional vigent".