Bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d'infants de titularitat privada a causa de la COVID-19, en el curs 2019-2020

Us adjuntem aquesta Ordre que creiem que pot ser del vostre interès.

ORDRE EDU/124/2020, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d'infants de titularitat privada a causa de la COVID-19, en el curs 2019-2020.