Activitats de la Indústria i els Serveis del Metall en Fase 1 de la desescalada

L’Ordre SND/399/2020 de 9 de maig, ve a establir les condicions de la Fase inicial o Fase 1 de la desescalada per als territoris relacionats en el seu Annex. Als territoris que segueixen en la Fase 0 se'ls aplica l’Ordre SND/388/2020.

Entre les mesures més rellevants establertes, que poden ser complementades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d'activitat aprovades per l'Administració, escoltades les parts implicades, així com per aquelles que siguin acordades en l'àmbit empresarial pels propis treballadors, a través dels seus representants legals i els empresaris o associacions empresarials de cada sector, es troben les següents:

1.- Mesures aplicables en totes les activitats compreses en l’Ordre per a garantir la protecció dels treballadors:

- Es fomenta la continuïtat del teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat a distancia.

- Els titulars de les activitats econòmiques estan obligats a complir, a més de la normativa laboral i de PRL, les mesures d’higiene o/i prevenció establertes pel Ministeri de Sanitat. Les empreses del Sector del Metall podran tenir en compte el que estableix en la Guia d’ actuació en matèria preventiva por causa del COVID-19.
 

2.- Mesures en l’àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis:

- Es permet l'obertura dels establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals de fins a 400 m2 amb excepció d'aquells que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior, sempre que compleixin una sèrie de requisits, entre els quals es troben la reducció al 30% de l'aforament total en els locals comercials, garantint una distància mínima de 2 metres entre clients i l'establiment d'un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

- Es permet també la reobertura a el públic, mitjançant cita prèvia, dels concessionaris d'automoció i les inspeccions tècniques de vehicles.

- Així mateix, es determinen les mesures d'higiene i de PRL aplicables a aquestes activitats, així com mesures en matèria d'aforament i distància interpersonal.