Préstec EaSI Empresa Social

Préstec EaSI Empresa Social

MicroBank, a través del seu model de banca social sostenible, ofereix microcrèdits i altres serveis  financers dirigits a fomentar l'activitat productiva, la creació d'ocupació i el desenvolupament personal i familiar, prestant especial atenció a aquells projectes que contribueixin a un desenvolupament social o  mediambiental sostenible. Accedeix al fullet explicatiu.

Condicions de finançament
Import màxim: 150.000 €
Termini:

  • Amortització mensual de 3 mesos a 10 anys, amb carència de capital de fins a 12 mesos. 
  • Amortització al venciment de 3 a 18 mesos.

Tipus d'interès: fix durant tota la vida de l'operació.