Concessió de suport financer per a projectes d'I+D i innovació en l'àmbit de la indústria

Concessió de suport financer per a projectes d'I+D i  innovació en l'àmbit de la indústria connectada 4.0 l'any 2020

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Empreses de qualsevol grandària que tinguin una activitat industrial productiva durant un període d'almenys tres anys comptant fins a la data de fi de termini de sol·licitud.

Quins projectes poden ser finançats?

Solucions de negoci i plataformes col·laboratives

 Tractament massiu de dades

  Fabricació additiva

 Robòtica avançada

 Sensors i sistemes embeguts

Quins costos es poden incloure?

 Costos de personal

 Costos d' instrumental i material inventariable

 Costos de recerca contractual

 Propietat Industrial

 Consultores de disseny i redisseny de productes o serveis

Quin pressupost mínim ha de considerar?

El pressupost mínim finançable és de 100.000 €, el qual es finança entre el 15% i el 70% del tipus d'empresa i projecte.

Quines condicions té el finançament?

 No Pime: Entre el 15 i el 50% del cost del projecte

 Mitjanes Empreses: Entre el 35% i el 60% del cost del projecte

 Petites i micro empreses: Entre el 50% i el 70% del cost del projecte

 Termini d'Amortització: 10 anys

 Carència: 3 anys

 Tipus d'interès: 0%

 Pagament quotes: Anuals, postcarència

 Garanties: 20% de l'ajuda proposada

Quins són els terminis per a obtenir la seva ajuda?

 La convocatòria està oberta fins al 30/07/2020, període en el qual es tramitaran els expedients

 La resolució de les propostes serà pública en un màxim de 6 mesos des del tancament de la convocatòria

 El desemborsament de l'ajuda es durà a terme íntegrament abans de la fi del present 2020 ()

Què necessito per a sol·licitar l'ajuda?

És imprescindible disposar de signatura electrònica per a poder tramitar la sol·licitud d'ajuda.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot