El Govern reforça les ajudes a l'autoconsum, a l'emmagatzematge i a les tèrmiques renovables

Us informem que el Consell de Ministres ha aprovat el reforç dels programes d'incentius per a sistemes d'autoconsum i emmagatzematge amb energies renovables, i per a sistemes tèrmics renovables en llars i en diferents sectors de l'economia.

Els autònoms podran beneficiar-se i desplegar autoconsums en els seus llocs de treball i s'autoritza un contingent específic per a ells; i es potencien les Empreses de Serveis Energètics (ESE) i la penetració de la bomba de calor. Els programes d'incentius que el Govern ha reforçat s'enquadren en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), estan recollits en el Reial decret 447/2021 i el Reial decret 1124/2021, i els gestiona l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

La modificació del RD 477/2021 introdueix canvis com:

• Els autònoms s'inclouen com a beneficiaris dels subprogrames d'impuls de l'autoconsum i podran desplegar instal·lacions d'autoconsum en un lloc de treball diferent del seu habitatge. A més, s'estableix la possibilitat que en les ampliacions de pressupost se'ls reservi un contingent específic.

• Es potencia el model d'empresa ESE o inversió per tercers perquè pugui ser una empresa la que realitzi les instal·lacions a particulars o altres empreses, facilitant així la instal·lació d'autoconsum quan el consumidor no tingui capacitat d'abordar la inversió.

• La capacitat d'emmagatzematge que es permet instal·lar es flexibilitza, passant a 2 kWh/kW a 5 kWh/kW, d'acord amb la creixent generalització de solucions d'emmagatzematge.

La modificació del RD 1124/2021 inclou canvis com:

• S'amplia la gamma de bombes de calor que són elegibles en el programa, per a facilitar un major desplegament d'aquesta tecnologia, ampliant així els equips que es permeten instal·lar, molts d'ells fabricats a Espanya.

• S'incorpora una referència al rendiment mig estacional mínim a complir en aquesta tecnologia per a les aplicacions de producció de fred en climatització d'edificis. Aquesta incorporació ve motivada per la pròxima publicació de la normativa europea que establirà la metodologia de càlcul de la quantitat d'energia renovable aportada per aquestes aplicacions.

Autoconsum i emmagatzematge

El Reial decret 477/2021, del 29 de juny, va aprovar la concessió de 660 milions d'euros, ampliables a 1.320 milions, en ajudes per a instal·lacions d'autoconsum (fins a 900 milions), emmagatzematge darrere del comptador (fins a 220 milions) i climatització amb energies renovables (fins a 200 milions). Amb aquestes línies s'espera incorporar 1.850 MW de generació renovable al sistema. S'estima la creació de més de 25.000 ocupacions directes i indirectes, un creixement del PIB d'1,7 milions d'euros per cada milió d'ajuda i una reducció de les emissions de CO₂ de més d'un milió de tones a l'any.
Les ajudes varien en funció del beneficiari i de la mena d'instal·lació:

• En el cas de l'energia solar fotovoltaica les ajudes comprenen des del 15%, per a una gran empresa, fins al 45% per a una pime o un sistema inferior a 10 kW; els particulars poden beneficiar-se del 40%, del 50%, en cas d'autoconsum col·lectiu, i les administracions públiques del 70%.

• En eòlica, la subvenció oscil·la entre el 20% per a la instal·lació més gran en grans empreses i el 50% en els sistemes petits per a pimes; els particulars obtenen un 50% i les administracions públiques un 70%.

• En emmagatzematge darrere del comptador, les ajudes per a empreses varien entre el 45% i el 65%, depenent de la grandària, mentre que els particulars, administracions i tercer sector es beneficien d'un 70%.

• En climatització amb renovables, les ajudes varien entre el 40% al 70%, depenent de la tecnologia utilitzada. Les administracions públiques propietàries d'edificis residencials poden obtenir un 70%.
A més, i amb l'objectiu d'afrontar el repte demogràfic, tots aquests conceptes s'incrementen un 5% en aquells municipis amb menys de 5.000 habitants i en els municipis amb menys de 20.000 habitants en entorns rurals els diferents nuclis dels quals de població tinguin menys de 5.000 habitants.

Renovables tèrmiques

El Programa d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia, regulat en l'RD 1124/2021, compta amb un pressupost inicial de 150 milions, ampliable segons la demanda i el desenvolupament dels projectes. Aquestes subvencions fomenten les energies renovables tèrmiques en sectors productius com l'industrial, l'agropecuari o el de serveis, però també en establiments i infraestructures del sector públic que contribueixin al procés de descarbonització de l'economia i, en el cas de les empreses, consolidin la seva competitivitat en el mercat.
Permeten la posada en marxa d'instal·lacions d'energia solar tèrmica, geotèrmia, energia ambienti (aerotermia i hidrotermia), biomassa o microxarxes de calor i fred, subvencionables fins a 1 MW de potència només per a aquestes últimes, amb aplicacions per a la producció de fred o calor en edificis (aigua calenta sanitària i climatització) o en processos industrials: neteja, assecat, banys tèrmics per a tractament de superfícies, serveis de bugaderia, rentat de vehicles, pasteurització i conservació de productes peribles, climatització de naus d'ús industrial, ramader i hivernacles, etc.
Entre els costos subvencionables s'inclouen la inversió en equips i materials, els costos d'execució de les obres o els sistemes de control i monitoratge tant de la producció com de la demanda d'energia tèrmica, així com obres civils necessàries per a l'execució dels projectes. L'ajuda atorgada cobreix el 70% d'aquests costos en el sector públic i fins al 45% en el cas de petites empreses, i en tots dos àmbits s'incrementa en un 5% en zones de repte demogràfic.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessor en Renovables i Autoconsum Fotovoltaic| Carles Vidal | renovables@cecot.org

 

Font: Energías Renovables