Avalis

Avalis, una bona eina de finançament per a les pimes industrials

Tens una pime industrial i necessites finançament per crear nous establiments industrials, ampliar la capacitat productiva o millorar la vostra competitivitat? Si és aixi, t'interessa el Programa de Suport a l'Emprenedoria Industrial d'Avalis.

L’ajut consisteix en bonificacions en el cost del finançament a llarg termini per inversions industrials, i en el cost dels avals necessaris per obtenir-lo. El préstec objecte de bonificacions haurà de tenir un termini d’amortització superior a 36 mesos i inferior a 15 anys (amb fins a 3 anys de carència).

Aquest finançament haurà d’anar exclusivament destinat a la posada en marxa d’un nou establiment industrial o per ampliar la capacitat productiva de la societat en qüestió (noves màquines o equips de producció). A més, les inversions associades hauran de contemplar millores d’eficiència energètica, respecte per l’impacte mediambiental i millores en la robotització i/o en la digitalització.   

L’import de l’aval concedit associat al préstec serà com a màxim:

  • 750.000€ per a projectes de nous establiments industrials amb un màxim de tres anys de constitució.
  • 1.300.000€ per a pimes de més de 3 anys d’antiguitat que necessitin finançar inversions productives, de creixement empresarial o de millora competitiva.

Reuneix-te amb nosaltres

Així podrem conèixer millor el teu projecte i prepararem l'expedient de sol·licitud

Entrega tota la documentació

Et demanarem alguns documents que necessitaràs per sol·licitar el producte

T'acompanyem

T'ajudem a tramitar l'ajut per mitjà d'Avalis (com a Societat de Garantia Recíproca)

Ho has de saber
Per tal d’optar a l’ajuda, serà necessari (prèvia formalització) l’acord d’atorgament d’un préstec a llarg termini per part d’una entitat financera. 

SOL·LICITA EL SERVEI

A qui va dirigit
Pimes industrials. Servei per a empreses sòcies de Cecot i els seus Gremis i Col·lectius. També per a empreses no associades.

MÉS INFORMACIÓ

Requisits per sol·licitar aquest producte

Per obtenir aquesta ajuda, l’empresa sol·licitant haurà de complir un seguit de requisits:

  • Disposar d’un CNAE vàlid.
  • Portar a terme una inversió industrial a Catalunya respectant criteris de biosostenibilitat, eficiència energètica, robotització i/o digitalització.
  • Complir requisits de mínimis: la bonificació computa mínimis, màxim 200.000 € en tres anys.
  • Tenir el finançament a llarg termini necessari per executar la inversió industrial però no haver-lo formalitzat.

Oficina de finançament

Tenim el finançament que la teva empresa necessita

Més informació

T'escoltem i t'ajudem

A través del nostre assessor

Acords

Amb les principals entitats bancàries

Confiança

Més de 15 anys ajudant a les empreses

Altres serveis que et poden interessar

Aquests és un producte de:

   

Tens dubtes?

Contacta amb nosaltres i t'informarem de tot allò que t'interessa