Verificació de certificats/informes que acompanyen als EPI

Us adjuntem un document relatiu a la verificació de certificats/informes que acompanyen als EPI publicat pel Centre Nacional de Mitjans de Protecció de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
En aquest document s'inclouen algunes indicacions a seguir per a poder verificar la idoneïtat de la documentació que acompanya als equips de protecció individual (EPI) que pogués avalar un nivell adequat de protecció de la salut i seguretat per als usuaris.
 

Esperem que sigui del vostre interès.