Certificació i informes d'assaig de producte per a ús sanitari

Després d'un gran nombre de consultes respecte a què laboratoris poden certificar que un producte compleix amb una norma determinada, hem cregut convenient fer una circular al respecte.