El futur de la gestió de persones: Lideratge, Talent i Innovació

El futur de la gestió de persones: Lideratge, Talent i Innovació

En el marc de la Trobada Anual de Professionals de Recursos Humans, va tenir lloc la taula rodona “el futur de la gestió de persones: Lideratge, Talent i Innovació”, on van participar Marc Siscart, Director General de Viena,  Monica Mañas Doblas, Directora de Recursos Humans d'Azbil Telstar, Andreu Maldonado Macho, CEO de Smart Maldonado i Marta Puigdengolas Sans, Directora de Recursos Humans de Lamp.

Si no vas poder assistir a la #TrobadaCecotRH i vols conèixer les pràctiques i estratègies dels directius per fidelitzar i atreure talent,  fomentar el compromís dels col·laboradors i no et perdis aquestes entrevistes!

El futur de la gestió de persones: Lideratge, Talent i Innovació

Marc Siscart, Director General de Viena, explica la seva visió sobre la importància de la formació contínua en el món empresarial. Siscart destaca la necessitat d'integrar noves tecnologies i estratègies digitals per mantenir-se competitius.

"Oferim als nostres col·laboradors un viatge d'aprenentatge vital, incloent-hi formació en requisits legals, competències específiques i projectes d'innovació," explica Siscart. "Les noves tecnologies ens faciliten simplificar processos i millorar la comunicació amb els nostres públics."

La seva filosofia posa èmfasi en l'aprenentatge pràctic i en l'adaptació constant als canvis del mercat, assegurant un desenvolupament continu tant personal com professional dins de Viena.

Andreu Maldonado, CEO de Smart Maldonado, ha compartit amb la comunitat Cecot la seva visió sobre el lideratge i la innovació en el món empresarial. Amb una profunda convicció en la sinceritat i la coherència com a pilars fonamentals del lideratge, Maldonado destaca la importància de connectar emocionalment amb els seus col·laboradors per fomentar una comunicació efectiva.

La seva empresa, Smart Maldonado, concep la innovació com una necessitat constant. "És essencial mantenir-nos al dia amb les necessitats dels nostres clients i de la nostra pròpia companyia, a través de proves i errors, per aprendre i evolucionar.

Marta Puigdengolas, Directora de Recursos Humans de Lamp, ha compartit la seva visió sobre la importància de la formació i la gestió del talent dins de l'organització. "Està clar que obtenir i retenir talent és important," afirma Puigdengolas Sans. "La formació és clau per potenciar les capacitats dels nostres equips, siguin programes generals o específics del seu àmbit."

D'altra banda, gestionar la diversitat generacional és un repte actual per a l'empresa. "Amb diverses generacions coexistint, des de les del 2000 fins a les pròximes jubilacions, és crucial gestionar el canvi amb transparència i comunicació eficaç," explica Puigdengolas Sans. "A Lamp, ens assegurem que tots els processos de canvi siguin comunicats per mantenir una cultura d'empresa cohesionada."

En resum, Marta Puigdengolas Sans es posiciona com una líder compromesa amb el desenvolupament del talent i la gestió del canvi a Lamp, posant un fort èmfasi en la formació contínua i la transparència comunicativa per al creixement sostenible de l'organització.

Mònica Mañas, Directora de Recursos Humans d'Azbil Telstar, ha parlat sobre les estratègies clau per captar i retenir talent dins de l'organització. Amb un enfocament decidit en la creació de marca i l'atracció de talents a través de plataformes digitals, Mañas Doblas destaca les iniciatives com la nova pàgina de vida a LinkedIn i l'actualització del web, valorant les polítiques de conciliació, flexibilitat i activitats postlaborals.

Azbil Telstar realitza una enquesta bianual de satisfacció i compromís per entendre les necessitats i inquietuds del seu personal. "És una eina vital per a nosaltres per identificar àrees de millora i desenvolupar plans d'acció específics," afirma Mañas Doblas. "Ens assegurem que cada departament rebi suport en les seves necessitats particulars." Recentment, la companyia ha implementat un programa de referències per incentivar el seu personal a recomanar candidats per les vacants disponibles, així com una nova política de reconeixement que ha augmentat la motivació interna.