"Gràcies a aquest projecte he pogut veure amb més claredat la dificultat que té emprendre des de 0”

"Gràcies a aquest projecte he pogut veure amb més claredat la dificultat que té emprendre des de 0”

Emprenedor: Toni Pérez | Projecte: PNIClinic

 

De què es tracta el teu projecte?
El projecte té l’objectiu donar suport a les persones que volen fer un canvi en la seva salut i benestar. Acompanyem a les persones en el procés de canvi fent que elles siguin responsables dels seus propis processos ajudant-los a integrar el canvi d’hàbits i posant especial atenció a la part emocional en tot el procés que els farà sostenibles.
 
Quin problema vols solucionar?
Les previsions de les tendències en qüestions de malaltia i malestar de la població provoquen la necessitat de prendre consciència tant per part de les persones com de les empreses de la seva responsabilitat en aquest camp així com la implicació que tindrà en l'àmbit laboral i social en general. S'ha detectat que tot i que la societat actual estigui cada vegada més preocupada i involucrada en la conservació i recuperació de la salut, moltes vegades les persones abandonen de manera prematura tots aquests tractaments o no els fan de manera correcta (el 70% de les persones) fent que no es realitzin canvis reals. Així doncs, PNI Clinic, vol evitar aquest abandonament fent que les persones integrin els canvis en el seu dia a dia. A més a més, es vol aconseguir que les persones vetllin pel seu benestar de manera preventiva i que, per tant, no esperin a tenir un problema per a treballar en el seu benestar. D'altra banda, les empreses patiran l'absentisme per diferents motius dels seus treballadors/es i les organitzacions responsables assumiran el seu rol.
 
Quina solució aporta?
La visió de la medicina integrativa uneix el coneixement de diverses especialitats mèdiques i cerca respostes en les seves interaccions, amb l'actualització científica constant i la necessitat de responsabilitzar a les persones de la seva pròpia salut. Com que els tractaments acostumen a comportar grans canvis d'hàbits, el metge PNI té en el seu equip metges, i un/a entrenador/a de salut (Health Trainer) per resoldre dubtes i realitzar sessions de seguiment de diferent tipologia, que ajuden a minimitzar l'abandonament dels tractaments.

Això es fa des de dues línies de treball depenent de si parlem de Recuperar la salut o de Millorar el benestar. Recuperar la salut es faria des del vessant mèdic i amb acompanyament, en el procés individual. En canvi, Millorar el benestar és un programa per a empreses compromeses amb la salut dels seus treballadors/es que volen impulsar el benestar físic, emocional i social, com a eina també de fidelització del talent i minimització de l'absentisme laboral.
 
Quin és lavantatge competitiu del teu projecte?
El principal avantatge de PNI Clinic és el seu abordament. En aquest sentit, l'empresa es vol focalitzar en la prevenció de les malalties o malestars mitjançant la figura del Health Trainer. Aquesta figura no està gaire implantada en el sector i aquí és on nosaltres marquem la diferència. A més, cal afegir que la coordinació entre els doctors i els entrenadors de PNI Clinic minimitza l'abandonament del procés i, juntament amb un accés directe a la borsa de nous metges PNI, evitarà la llarga llista d'espera que hi acostuma a haver en aquests processos.

En el cas de Millorar el benestar, ofereix una solució adaptada i integral a cada organització i col·lectiu, ajudant a assumir la responsabilitat a cada part en el foment de salut des de la consciència i de manera real, amb professionals actualitzats en tots els temes que integren la salut i especial focus en la salut emocional.
 
Com vas descobrír el programa Healthcare Vallès?ç
Vaig descobrir el programa a través del Cercle de joves empresaris de la Cecot. Just en aquell moment ja tenia la idea de desenvolupar aquest projecte, i arran d'una consulta que vaig fer a la Cecot, em van comentar que existia aquest programa.
 
Amb quin propòsit vas voler participar al programa?
El principal objectiu en apuntar-me va ser obtenir suport per a desenvolupar la idea, ja quetot i tenir-la molt clara, no estava gaire desenvolupada. Així doncs, em faltava el suport per als passos a seguir per poder avançar correctament.
 
Què tha aportat el programa Healthcare Vallès?
Gràcies a aquest projecte he pogut veure amb més claredat la dificultat que té emprendre des de 0. A més, les formacions m'han anat molt bé per agafar consciència dels passos a seguir i les dificultats que cal afrontar. Finalment, el contacte amb empreses del sector m'ha fet veure que en alguns casos, el sector públic encara no està preparat per fer cabre nous projectes com el meu, disruptius per la visió clàssica però amb gran efecte tant en pacients individuals com en col·lectius i empreses compromeses.
 
Quins recursos o eines proporcionades pel programa has trobat més útils?
El que m'ha semblat més útil ha estat tota la informació facilitada a les presentacions de les formacions, aquesta està molt clara i és de fàcil accés. En aquest sentit, la formació ha estat concreta i focalitzada en el tema a tractar. Pel que fa a les formacions, m'agradaria destacar la feina feta per tots els experts i formadors que s'han preparat les diferents temàtiques per a poder ajudar-nos en els nostres projectes.
 
Pots compartir exemples dobstacles que has pogut superar gràcies al suport del programa?
Gràcies al programa he canviat les prioritzacions de l’empresa, en un principi el focus estava posat en la línia de Recupera la teva salut  mitjançant el suport d’un equip multidisciplinari; i ara m’estic focalitzant en fer en primera instància Millora la teva salut, el programa per a empreses que permet democratitzar la salut. Així doncs, girem el negoci per posar el focus en anar a les organitzacions a oferir un programa de salut de canvi d’hàbits. I si, després, es detecta que una persona necessita un seguiment mèdic es deriva als professionals que siguin necessaris de Recupera la teva salut.
 
Quina formació tha semblat més interessant?
Les que m’han semblat més interessants han estat sobretot les del bloc de gestió de l’empresa, així doncs, voldria destacar: model de negoci, Canvas, i vendes, tot i que moltes altres m’han despertat la curiositat per continuar formant-me, com tot el que té a veure amb el màrqueting.
 
Què en penses de les mentories individualitzades rebudes?
En general, les mentories han sigut profitoses perquè em fan replantejar les fórmules per impactar al meu client final i així acotar cap on enfocar-me; i també m'estan ajudant molt en com vendre el meu negoci als potencials clients.
 
Com ha sigut la interacció amb lequip de Healthcare Vallès?
La interacció ha estat molt fluida i sempre han estat disposats a ajudar i al nostre servei, amb constant informació i sempre obertes a les necessitats que puguin aparèixer en qualsevol moment.
 
Què destacaries del programa Healthcare?
No em puc quedar amb una sola cosa, per mi és molt important tant la formació, com les mentories, com el contacte amb empreses del sector. M'ha agradat també l'ordre que s'ha fet, és a dir, primer formació i després mentories i contacte amb empreses.
 
Recomanaries aquest programa a altres persones emprenedores? Per què?
És un programa de 10, el recomano a qualsevol persona que tingui un projecte emprenedor, ja que et fa avançar i replantejar el teu projecte. Tot i això, trobo que és molt important que les persones que hi vulguin participar tinguin la ment molt oberta i que siguin capaces de deixar-se assessorar, qüestionar i poder fer canvis en la seva idea, així com tenir clar que volen aconseguir.
.

El programa Healthcare Vallès es desenvolupa en el marc del programa Primer, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus. 

Altres informacions relacionades amb el programa Healthcare Vallès 

- Healthcare Vallès - https://serveis.cecot.org/Servei/Healthcare-Valles 

- El Healthcare Vallès de la Cecot forma part de les vint-i-nou preacceleradores del programa Primer 2023 -  https://institucional.cecot.org/Sala-de-premsa/Notes-de-Premsa/Cecot/El-Healthcare-Valles-de-la-Cecot-forma-part-de-les-vint-i-nou-preacceleradores-del-programa-Primer-2023 

- La Cecot fomentarà l’emprenedoria disruptiva del sector de la salut amb el projecte     Healthcare Vallès - https://institucional.cecot.org/Sala-de-premsa/Notes-de-Premsa/Cecot/La-Cecot-fomentara-l-emprenedoria-disruptiva-del-sector-de-la-salut-amb-el-projecte-Healthcare-Valles