Prevenció de Riscos Laborals

Irene Mael

Assessora en Prevenció de Riscos Laborals

Llicenciada en Dret per la UAB, advocada en exercici, col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Màster en Prevenció de Riscos Laborals en les tres especialitats preventives: Seguretat en el treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.

Màster en Dret Penal per Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

Posgrau en Compliance per la Universitat Pompeu Fabra

Màster en Direcció i Administració de RRHH

Experiència en l'àmbit de l'assessorament  tècnic- jurídic en matèria de prevenció de riscos a Serveis de Prevenció Aliens i a empreses de qualsevol tipus d'activitat.

La seva activitat professional està especialitzada en l'assistència i defensa lletrada a tècnics de prevenció, assessorament relatiu a requeriments i compareixences a Inspecció, aconsellar a les empreses en relació a totes les consultes que puguin tenir envers assumptes preventius, assessorament en al·legacions i recursos d’alçada en resposta a actes d'infracció, etc.

• Assumptes relatius a l'organització preventiva, a la documentació i informes preventius (avaluacions de riscos i planificació).

• Coordinació d'activitats empresarials (CAE).

• Investigacions d'accidents de treball i malalties professionals.

• Aspectes relacionats amb la medicina del treball, tant en la vigilància de la salut col·lectiva com individual: Personal sensible, risc embaràs, treball amb menors, etc.

• Actuacions inspectores (requeriments, actes d'infracció, etc.)

• Activitats formatives en matèria preventiva.

• Novetats legislatives en la matèria.

• Assessorament en elaboració d'al·legacions i recursos d’alçada a actes d’infracció.