Prevenció de Riscos Laborals

Miguel A. González

Assessor en Prevenció de Riscos Laborals

Enginyer Tècnic Industrial

Dedicat a la Prevenció de Riscos Laborals des de l'any 1.993, exercint com a tècnic de prevenció, coordinador tècnic i coordinador de seguretat i salut.

Actualment, Responsable a nivell Nacional de Construcció i Coordinació Activitats Empresarials de Grup Preving.

• Assumptes relatius a l'organització preventiva, a la documentació i informes preventius (avaluacions de riscos i planificació).

• Coordinació d'activitats empresarials (CAE).

• Investigacions d'accidents de treball i malalties professionals.

• Aspectes relacionats amb la medicina del treball, tant en la vigilància de la salut col·lectiva com individual: Personal sensible, risc embaràs, treball amb menors, etc.

• Actuacions inspectores (requeriments, actes d'infracció, etc.)

• Activitats formatives en matèria preventiva.

• Novetats legislatives en la matèria.

• Assessorament en elaboració d'al·legacions i recursos d’alçada a actes d’infracció.