30% de Subvenció a Fons Perdut fins a finals d'any 2019

La seva Empresa podria estar millorant els seus productes o processos o desenvolupant nous productes, i encara no beneficiar-se de les ajudes a la I+D que l'Estat posa a la seva disposició per a les Empreses.

Qui pot sol·licitar les ajudes públiques?
Empreses industrials, independentment del seu volum, ubicades en Espanya.
Quins projectes es poden finançar?

Creació o millora de productes existents.

• Investigació i desenvolupament de noves tecnologies o processos.

• Desenvolupament de maquinària.

• Minimització de residus.

• Millores d'eficiència energètica.

• Desenvolupament i implantació de noves tecnologies TIC.

 

Els projectes s'iniciaran en el moment de presentar la sol·licitud.

Quins costos intervenen en un projecte d'Ajuda a la I+D?

• Cost de personal tècnic implicat.

• Amortització d'actius implicats en el desenvolupament.

• Materials necessaris per a proves.

• Col·laboracions amb entitats i empreses externes participants.

• Costos d'auditoria

Quin pressupost mínim s'ha de considerar?
El pressupost mínim finançable és de 175.000 €, del qual es finança fins al 85%.
Quines condicions té l'ajuda pública?
L'import aportat (fins al 85% del pressupost) s'amortitzarà en 10 anys amb 3 anys de carència (3+7) amb un tipus d'interès del 0%.
L'ajuda inclou una subvenció del 30% de l'import i una disposició d'un 25% del total de l'ajuda en el moment de la signatura de l'Ajuda Pública i la resta a la seva justificació, sense garanties financeres segons els seus estats financers de l'empresa.
Quins són els terminis per l'obtenció de l'Ajuda Pública?

• La convocatòria està oberta durant tot l'any.

• La resolució provisional de les propostes es reben habitualment en un període no superior a 3 mesos.

• El primer desemborsament del primer tram de l'ajuda Pública s'obtindrà a la formalització davant Notari, el segon desemborsament s'obtindrà a la finalització i justificació del projecte.

Que necessito per l'obtenció de l'Ajuda Pública?
És imprescindible la disposició de signatura electrònica per a poder tramitar la sol·licitud de l'Ajuda Pública.
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot