Reempresa

Albert Colomer

Assessor en Reempresa

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. En la majoria de pimes, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part de la persona reemprenedora.

En estructurar el procés de Reempresa, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la història, especialment a l’esforç desenvolupat en la creació i desenvolupament inicials de l’empresa. A més, amb la cessió d’empreses es reforça el teixit empresarial actual i de futur i es promou un mercat susceptible de provocar creixement econòmic.

És evident que l’empresa en funcionament ordinari té moltes més possibilitats i capacitats de generació de recursos que una nova empresa que comença de zero, i evita la conflictivitat i judicialització dels processos empresarials de tancament.

Des d'aquesta àrea t'oferim:

Un servei sense afany de lucre i coordinat per professionals del món de la reempresa amb el suport de tota una xarxa de col·laboradors.

Per tal de garantir un bon servei, tractem amb total confidencialitat les consultes i contrastem la informació proporcionada tant per cedents, com per reemprenedors. D’aquesta manera assegurem que la informació dels anuncis que es publiquen mitjançant el web de Reempresa és molt més precisa i veraç, ajudant a la presa de decisions.

L’equip de consultors de reempresa us acompanyen durant tot el procés de transmissió d’una empresa: des de la primera reunió de presentació de les parts, fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a un acord.

L’assessorament que proporcionem des del Centre de Reempresa de Catalunya es caracteritza per una posició neutral entre les dues parts i la professionalitat que comporta l’experiència de totes les operacions en les que hem intervingut al llarg dels anys.

 Serveis específics per a les empreses cedents aquí.

 Serveis específics per a les persones reemprenedores aquí.

Economista, emprenedor i empresari. Business Angel. Consultor d’empreses.

Des de fa 25 anys dirigeix la Fundació per l’Autoocupació de Catalunya- entitat especialitzada en formació i assessorament per a la creació de petites empreses, que analitza més de mil dos-cents projectes empresarials, per potenciar-ne la creació de més de tres-centes anualment.

Impulsor i Director de BANC, Business Àngel Network de Catalunya primera xarxa privada d’ inversors de Catalunya.

Fundador i director del Centre de la Reempresa de Catalunya Fundador i director de la Fundació ESBAN per al  Foment de les xarxes de Business Angels a Espanya.

Patró de EMS Entitat de Microcrèdit Social, responsable de la gestió i atorgament d’una cartera de més de 2 milions d’euros en Microcrèdits per l’Autoocupació. Estudiós del fenomen de la creació de empreses i autor de varis llibres. Coordinador de la col·lecció de llibres “Biblioteca de l’Emprenedor”.