Sms certificat - Que és?

Missatge curt de text convertit en un document, amb valor de prova davant un tribunal si fos necessari. Envia missatges des de la nostra pàgina web. Lleida.net certifica el número de telèfon remitent, el número de telèfon del destinatari i el contingut.