Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

Certificats digitals i signatura electrònica
Alta i renovació de certificats digitals Els Certificats Digitals us permeten realitzar tràmits amb validesa legal amb la administració pública, així com signar documents electrònics dotant-los de validesa legal.

Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA)
Alta i renovació del registre d’empreses acreditades de Catalunya S'han d'inscriure totes les empreses amb domicili social a Catalunya perquè puguin subcontractar i/o ser subcontractades per treballar a les obres de construcció. Els promotors immobiliaris i autònoms sense treballadors no tenen la obligació de fer aquest tràmit.