Splacing, la plataforma per trobar el professional que necessites, cas d'èxit del Servei Financer

SPLACING MARKETPLACE simplifica el procés de la recerca i captació de professionals per a la realització d’una reforma o un projecte dins d’un espai laboral.

L’equip de SPLACING MARKETPLACE ha desenvolupat un mètode únic, gràcies a la seva plataforma, que permet trobar el professional més adequat i de la forma més ràpida per realitzar una reforma.

Què t’ofereix el Servei Financer?

Els instruments disponibles per facilitar l’accés al finançament d'empreses, autònoms i emprenedors, des del recolzament operatiu en la tramitació de subvencions de suport a la innovació i foment de l’activitat empresarial en diferents àmbits verticals, a convenis amb entitats financeres nacionals i internacionals per a l’obtenció de crèdit i avals; també suport en la cerca de finançament en el mercat de capitals local i consultoria fiscal en l’àmbit de desgravacions fiscals i bonificacions.

Si vols assessorament, consulta a l'assessor a través d'aquest formulari.