Geoestratègia, geopolítica i geoeconomia amb Marcos Urarte, del món VUCA al VI²RCA²S




Durant aquest Fòrum en Marcos Urarte ens oferirà eines per aprendre a llegir el món en el qual vivim des de diferents mirades.

Farà un anàlisi per regions dels principals actors, els principals conflictes, així com els futurs punts calents.

També ens dibuixarà escenaris a 2, 5 i 10 anys vista, tenint en compte l'impacte sociodemogràfic, mediambiental, macroecònomic, polític/legal i tecnològic.

Podeu descarregar aquí la presentació




Tornar a l'espai multimèdia
Assessorament destacat