Com passar de mòduls a estimació directa pel coronavirus?
El nostre assessor fiscal, Xavier López Remolà, ens explica en aquest webinar les claus per passar de mòduls a estimació directa.

Modera: Enric Rius, president de l'Autcat

Data: 14/05/2020

Organitza: Autcat (Organització d'Autònoms de Catalunya)

Patrocina: Caixa d'Enginyers

Tornar a l'espai multimèdia