10 Claus de la captació i la retenció del talent intergeneracional
Entendre quins són els motivadors i els generadors de compromís del client intern en el nou entorn postpandèmic amb l'objectiu de retenir el talent a les empreses.

  • La COVID ha canviat les prioritats?
  • Com entenem els valors que "mouen" als nostres empleats?
  • Quin és el millor format de remuneració monetària i emocional?
  • Què hem de tenir en compte amb la nova generació Alpha?
Tornar a l'espai multimèdia
Assessorament destacat