Publicació 2021 de les eines per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha publicat la versió 2021 de la Guia per al càlcul d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i la Calculadora d’emissions de GEH.

La Guia, juntament amb la Calculadora, permet estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, les emissions fugitives de gasos fluorats, les emissions derivades de la gestió dels residus municipals i les emissions generades pel consum d'aigua de les xarxes urbanes. Per fer-ho, inclou els últims factors d’emissió disponibles, i múltiples exemples al llarg dels diferents apartats, així com als diferents Annexos específics.

Igualment, junt amb la Calculadora, la Guia és l’eina recomanada per a l’elaboració de l’inventari d’emissions GEH de les organitzacions adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org