Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya 2022

El passat 10 de març es va publicar al DOGC el Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2022.

Aquest Programa és un document executiu que, basant-se en el Pla d'inspecció ambiental integrada, recull la informació necessària per portar a terme les inspeccions ambientals que s'hi inclouen i prioritzen, i també la previsió dels recursos necessaris per executar-lo.

Us recordem que les activitats incloses en aquest Pla són les de major incidència ambiental, és a dir, les activitats de l'annex I de la Llei 20/2009.

En aquest enllaç podeu consultar el Programa d’Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per l’any 2022, així com la Relació dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya (2020-2022) en el següent enllaç.

Per a més informació podeu consultar el web del Departament de la Generalitat de Catalunya.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org