L'ARC obre una convocatòria d'ajuts d'1,8M€ adreçada als gestors privats de residus

L'objectiu de les subvencions és que aquestes empreses desenvolupin projectes de millora, desenvolupament i recerca en l'àmbit dels residus.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

Poden optar a les subvencions els beneficiaris relacionats seguidament, sempre que tinguin, almenys, un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat reverteixi en l'establiment del beneficiari o en l'àmbit territorial de Catalunya:

» Projectes de classe A o B:  Empreses gestores privades de residus a nivell individual o en grups. Per a projectes de tipus B4, empreses gestores privades de residus a nivell individual o en grups, en col·laboració amb les empreses tecnològiques. Per projectes de tipus B5, empreses gestores de residus a nivell individual o en grups en col·laboració amb empreses consumidores.

» Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser una associació empresarial que tingui entre els seus associats empreses relacionades amb la gestió de residus de tercers que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada, amb personalitat jurídica pròpia i exerceixi una activitat econòmica.

Termini presentació de sol·licitud 28.10.2022
Us enllacem:
Resolució amb la Convocatòria
Resolució amb les Bases reguladores
Més informació
Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org

 

Font: Gencat (Agència de Residus de Catalunya)