Expressió d'interès per a projectes d'economia circular en l'àmbit de l'empresa.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va publicar, el 27 de gener de 2021, una Expressió d'Interès per a Projectes d'Economia Circular en l'àmbit de l'Empresa.

Aquesta expressió d'interès s'enquadra en un dels quatre pilars recollits en el Pla de Transició Ecològica, alineat amb els eixos vertebradors del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Al seu torn, la "Política Industrial d'Espanya 2030" es configura com el Component 12 del Pla de Transició Ecològica, en el qual s'insereix el subcomponent "Pla de suport a la implementació de l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular i a la normativa de residus", el qual s'aixeca en un dels instruments fonamentals de planificació per al desplegament de l'Economia Circular a Espanya. Aquest subcomponent està integrat per una sèrie de reformes i inversions en el sector dels residus, però també respecte al foment de l'Economia Circular en l'àmbit de l'empresa.

L'Estratègia Espanyola d'Economia Circular (EEEC), Espanya Circular 2030, aprovada el juny de 2020, estableix les bases per a impulsar un nou model de producció i consum en el qual el valor de productes, materials i recursos es mantinguin en l'economia durant el major temps possible, en la qual es redueixin al mínim la generació de residus i s'aprofitin amb el major abast possible els que no es poden evitar.

En el procés d'implementació de l'EEEC per a la transició a aquest nou model econòmic, és fonamental el paper que han de jugar els agents econòmics i socials. Per això el "Pla de suport a la implementació de l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular i a la normativa de residus" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha previst la realització d'inversions en el sector empresarial, concretament en projectes que puguin emmarcar-se en les principals línies d'actuació de l'Estratègia.

Termini de Remissió de Propostes

El termini per a remetre propostes va des del dimecres 27 de gener de 2021, fins al divendres 26 de febrer de 2021, a través de l'adreça de correu electrònic bzn-sug_residuos@miteco.es

Les propostes i projectes podran remetre's a l'adreça de correu indicada, emplenant obligatòriament la plantilla, que podrà ser complementada amb una breu memòria o documentació addicional que aporti informació rellevant. En tot cas, els documents tindran una limitació de 3 pàgines.

La informació recopilada permetrà definir les línies estratègiques d'actuació en aquest àmbit. La no presentació d'una expressió d'interès o resposta a la consulta no limitarà la possibilitat de presentar propostes en una eventual convocatòria d'ajudes. De la mateixa manera, la participació en aquesta expressió d'interès no genera cap dret respecte a l'accés al potencial finançament que pugui convocar-se per l'Administració per a la consecució dels objectius proposats, ni genera cap obligació a l'Administració.
Més informació

- Web MITERD amb informació General (inclou exemples de possibles projectes)

- Plantilla

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org