Convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental

El 19 de maig s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/1471/2022, de 16 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l’any 2022 (ref. BDNS 627240).

Els ajuts tenen com a objecte el foment de la implantació/renovació de sistemes voluntaris de gestió ambiental d’acord amb el Reglament europeu EMAS.

L'import màxim de les subvencions a atorgar en aquesta convocatòria s'estableix en les quantitats següents:

1. Implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat:

a) Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009): 5.000 euros.

b) Activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre: 4.000 euros.

c) Resta d'activitats: 3.000 euros.

2. Renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1 del Reglament EMAS.

a) Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre: 2.000 euros.

b) Activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre: 1.500 euros.

c) Resta d'activitats: 1.200 euros.

Les actuacions objecte de subvenció han d'haver estat verificades o certifica durant el període comprès entre el 22 de juny de 2021 i el dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria, 20 de juny de 2022.

La sol·licitud de l’ajut es pot fer a través d’aquest enllaç.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org