Canvis en la declaració anual de residus

Aquet tràmit presenta canvis significatius respecte anys anteriors arrel de la nova Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i terres contaminats per a una economia circular ja que al seu article 65, estableix que els productors de residus perillosos, gestors de residus, i agents, negociants i transportistes de residus perillosos han de presentar una memòria anual de residus amb les dades contingudes a l’arxiu cronològic. Aquesta memòria anual s’ha de presentar abans de l’1 de març.

Els tràmits associats a aquest requisit i els seus terminis, queden doncs de la següent manera:

→ Declaració anual de residus industrials (DARI): La declaració de residus industrials l’han de presentar els productors de residus industrials (regulat al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i en el Decret 88/2010 que el modifica). També l’han de presentar els productors de residus perillosos (el formulari de la DARI permet donar compliment a la presentació de la memòria anual de residus de la llei de residus estatal Ley 7/2022).

El termini de presentació de la DARI finalitza el 28 de febrer pels productors de residus perillosos, en cas contrari el 31 de març.

→ Declaració anual de gestors de residus (DARIG): L'han de presentar els centres inscrits com a gestors de residus.

El termini de presentació de la DARIG finalitza el 28 de febrer. 

→ Memòria anual de residus: Els agents, negociants i transportistes de residus perillosos declararan els residus gestionats mitjançant un nou formulari del SDR: Memòria anual (en desenvolupament informàtic actualment).

El termini de presentació de la Memòria anual de residus finalitza el 28 de febrer. 

L’Agència de Residus de Catalunya ha establert uns canals específic per les consultes relacionades amb les Declaracions:

Atenció telefònica: 695 668 698

Correu electrònic per a consultes específiques de declaracions de productors i gestors: dari.arc@gencat.cat

Per ampliar informació sobre aquest tema, o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org