Ajuts a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers PROGRAMA MOVES FLOTES

El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha aprovat l'Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre, per la qual es regulen les bases del Programa d'ajudes a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTAS), dotat amb una quantia inicial de 50 milions d'euros i dirigit a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes corresponents a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers, duts a terme al territori nacional. Aquest ajut complementa altres programes ja publicats com el Programa MOVES III i les dues edicions del MOVES Singulars, per al foment de la mobilitat elèctrica.

Es consideren en aquest programa els projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers per vehicles elèctrics i de pila de combustible, que operin a més d'una comunitat autònoma i que compleixin els requisits que es defineixen a l'Annex I de l'Ordre TED/1427/ 2021, de 17 de desembre.

Els projectes podran incloure, no només l'adquisició de vehicles elèctrics que substitueixin els vehicles de combustió sinó la disposició de la infraestructura de recàrrega necessària per a la nova flota a les instal·lacions de l'empresa, així com l'adquisició o adaptació de sistemes de gestió de flotes, per, entre d'altres, digitalitzar el control de rutes, així com formació de personal de l'empresa per tal de fer una transició de la flota cap a l'electrificació.

D'aquesta manera, el programa preveu tres tipus d'actuacions:

1. Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible.

2. Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments de l'empresa o entitat sol·licitant.

3. Actuacions de transformació de la flota cap a l'electrificació.

Podran beneficiar-se d'aquest programa tota mena d'empreses amb independència de la seva mida, així com entitats del sector públic institucional, encara que s'estableix com a requisit imprescindible que es sol·liciti ajut almenys per a l'actuació 1, mentre que les actuacions 2 i 3 seran opcionals.

Quant a la quantia de les ajudes, estaran alineades amb la del programa MOVES III: per a l'actuació 1, varia segons el tipus de beneficiari, la tipologia de vehicle i la seva motorització, i que es doni de baixa un altre vehicle; mentre que per a les actuacions 2 i 3, la intensitat de la subvenció és del 40% dels costos subvencionables, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en cas d’ajuts a mitjanes empreses i en 20 punts si van destinades a micro o petites empreses.

La primera convocatòria, que estarà disponible a través de la seu electrònica de IDAE, es preveu per abans de final d'any, i prioritzarà projectes amb més reducció d'emissions o més impacte sobre l'ocupació i la cadena de valor, i estarà oberta des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial del Estat, previsiblement a mitjans de gener de 2022.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org