Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona | Calendari laboral per a l’any 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2023.

Codi de conveni: 08005785011994

Data de publicació: 20/01/2023

Àmbit territorial: El present Conveni afecta totes les empreses i treballadors/res de la província de Barcelona.

Calendari laboral 2023: Tal i com estableix l’article 21 del Conveni, s’ha elaborat el calendari laboral orientatiu per 2023, i que es recomanat per les empreses de la província de Barcelona.

La jornada anual de l'any 2021 és de 1752 hores, que equivalen a 219 dies de treball.

Festius Oficials

1 Gener Cap d'any

6 Gener Reis

7 Abril Divendres Sant

10 Abril Dilluns de Pasqua Florida

1 Maig Festa del Treball

24 Juny Sant Joan

15 Agost Assumpció

12 Octubre Festa Nacional d'Espanya

1 Novembre Tots Sants

6 Desembre Dia de la Constitució

8 Desembre La Immaculada

25 Desembre Nadal

26 Desembre Sant Esteve

Vacances (33 dies naturals segons conveni)

Setmana Santa (6 dies naturals)

Estiu (24 dies naturals -18 laborables-

22 de desembre 

27 i 28 de desembre

Proposta orientativa de festius per excés de jornada (2 dies)

13 d'octubre

7 de desembre

Festius locals (2 dies). Seran les corresponents a cada municipi. Si coincidís amb vacances, dissabte, diumenge o qualsevol dels festius es traslladarà al primer laborable següent o a un altre dia laborable que acordin les parts

» Per accedir el calendari 2023, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org