Modificació per la qual s'estableix el calendari de festes locals de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC, núm. 8144 de 29/05/2020)