Política de Privadesa

1-TITULARITAT

2-CONTACTE

3-DADES PERSONALS

4-EXERCICI DE DRETS

5-MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

6-DADES FACILITADES1-TITULARITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavat RGPD) l’informem que les dades personals comunicades a Cecot, seran incorporades a una Base de Dades comuna d’informació titularitat de les fundacions, gremis i associacions de la Cecot (d’ara endavant Grup Cecot) detallades a continuació:

CECOT degudament inscrita en el registre de l'Oficina Pública de dipòsit d'estatuts d'associacions sindicals i empresarials de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya amb el número 967900043, amb CIF G58195686 i amb domicili en C/ Sant Pau, 6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org.

FUNDACIÓ CECOT FORMACIÓ degudament inscrita en el registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1060, amb CIF G61097952 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 05 50 i correu electrònic: info.formacio@cecot.org.

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ degudament inscrita en el registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1061, amb CIF G61097994 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 60 05 i correu electrònic: info@fci.cat.

FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL degudament inscrita en el registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 2658, amb CIF G65367831 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 60 15 i correu electrònic: serveisrh@cecot.org.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE L'AUDIOVISUAL CATALÀ amb CIF G66333105 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS amb CIF G61665550 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

GREMI DE FLEQUERS I PASTISSERS DE TERRASSA I COMARCA amb CIF G58380320 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

GREMI QUÍMIC DE LA CECOT amb CIF G63239313 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

GREMI DE TRANSPORTS I LOGÍSTICA DE CATALUNYA amb CIF G61025375 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS DE TERRASSA I COMARCA amb CIF G60636966 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL VALLÈS amb CIF G59352211 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

GREMI DE LA FUSTA amb CIF G60529880 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA amb CIF G08499964 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

GREMI TÈXTIL DE TERRASSA amb CIF G08690547 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA DE TERRASSA amb CIF G58909979 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CORREDORS I CORREDORIES D'ASSEGURANCES amb CIF G61025342 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

ASSOCIACIÓ D'EMPRESES D'INFORMÀTICA I TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ DE CATALUNYA amb CIF G60529948 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

GREMI DE PROFESSIONALS DE LA IMATGE DE CATALUNYA amb CIF G62044540 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org

ASSOCIACIÓ D'INDÚSTRIES DEL PLÀSTIC DE CATALUNYA amb CIF G66184698 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: info@cecot.org.

ORGANITZACIÓ D’AUTÒNOMS DE CATALUNYA - AUTCAT amb CIF G63635072 i domicili en C/ Sant Pau,6, 08221 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 937 36 11 00 i correu electrònic: autcat@cecot.org.

2-CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de Grup Cecot podrà dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org o al telèfon 937 36 11 00.

 

3-DADES PERSONALS

Grup Cecot recaptarà les següents dades aportades per l'interessat:

 • CONTACTE COMERCIAL: atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà dels serveis de Grup Cecot, així com el manteniment de relacions comercials.

Dades recaptades: Nom, telèfon, e-mail i consulta.

Finalitat: Contestar a les sol·licituds d'informació que l'interessat hagi realitzat per aquest mitjà sobre els productes i serveis de Cecot i de qualsevol de les empreses del Grup Cecot, i establir i mantenir relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l'interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimits es conservaran per un període màxim de 6 anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: Sobre la base de la prestació del consentiment a Grup Cecot estan legitimades per tractar les dades que l'interessat aporta mitjançant el formulari de contacte, i conforme a l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

 

 • FORMULARI PROMOCIONAL: la remissió d'informació, novetats avisos, recordatoris i promocions que poguessin ser del seu interès, relacionades amb les activitats de Grup Cecot.

Dades recaptades: Nom i Cognoms i adreça de correu electrònic.

Finalitat: el registre dels interessats per a la remissió d'informació, novetats i promocions, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: prestació del consentiment de l'Interessat a Grup Cecot per a l'alta en serveis de promocionals, i l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l'interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades, i una vegada suprimits els mateixos es podran conservar per un període de sis anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 • FORMULARI OCUPACIÓ o CV: enviament del Currículum a través de la web o a través de qualsevol mitjà a Cecot i i les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot.

Dades recaptades: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació.

Finalitat: gestió de la candidatura de l'Interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants concordes al seu perfil professional que puguin sorgir a futur dins de les activitats de Grup Cecot.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens sol·liciti la supressió d'aquests. Es conservaran per tant durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada es podran conservar per un període de sis anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: prestació del consentiment de l'Interessat.

Destinataris: les dades facilitades i derivats del procés de selecció podran ser cedits a:

 • Terceres empreses identificades per l'interessat per a la sol·licitud de referències que poguessin ser necessàries per a la selecció del candidat.

 

 • SERVEIS: Dades facilitades per a la prestació dels serveis de Grup Cecot. Els serveis s'identificaran al moment de la recollida de la dada i registre d'aquest.

Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i altres dades necessàries segons el registre sol·licitat, i que serà exclusivament necessaris per al registre en els serveis de Cecot i de qualsevol de les empreses del Grup Cecot. En els supòsits en què per a la prestació del servei hagi de comunicar-nos dades de salut, li sol·licitarem el seu consentiment per al seu tractament per a les finalitats indicades.

Finalitat: el registre dels interessats per a la prestació de serveis a Grup Cecot, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei i l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o fins al moment en què l'interessat sol·liciti la baixa o supressió dels mateixos, i una vegada suprimits els mateixos es podran conservar per un període de sis anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Destinataris: les dades facilitades i derivats del procés de registre en els diferents serveis de la Cecot i empreses del Grup Cecot podran ser cedits a:

  • Terceres empreses identificades per l'interessat necessàries per a la prestació del servei, com per exemple servei de selecció.
  • Terceres empreses i entitats interessades en el perfil de l'interessat durant el servei de selecció, inclusivament proves i avaluació d'aptituds laborals.
  • Terceres empreses i entitats que necessàriament deuen intervenir en la prestació del servei, com per exemple serveis reempresa o emprenedoria i serveis de formació.
  • Terceres empreses i entitats que participen en la prestació del servei facilitant la subvenció d'aquests, com per exemple els serveis de formació o serveis d'innovació.
 • ALTA I SEGUIMENT DE COMPTES CORPORATIUS DE XARXES SOCIALS: les dades personals que faciliti o habiliti a les xarxes socials en convertir-se en seguidor/a d’aquestes. Els comptes corporatius de les xarxes socials de Grup Cecot són els següents:
  • YOUTUBE https://www.youtube.com/cecotpatronal
  • TWITTER: https://twitter.com/patronalcecot
  • FLICKR: https://www.flickr.com/photos/patronalcecot/sets/
  • INSTAGRAM: https://www.instagram.com/patronalcecot/

Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i altres dades facilitades per la corresponent xarxa social.

Finalitat: seguiment xarxa social, i manteniment i desenvolupament de relacions comercials.

Legitimació: prestació del consentiment de l'Interessat a Cecot i a qualsevol de les empreses del Grup Cecot, i conforme a l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada la mateixa es podran conservar per un període de sis anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

 • CLIENTS/PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitats per Clients/Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació jurídica o contractual.

Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte.

Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària parell la prestació del servei.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada la mateixa es podran conservar per un període de sis anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

 • CONTROL D'ACCÉS I SEGURETAT: Dades recaptades per càmeres de Videovigilància o facilitats per al control d'accés als edificis:

Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, i imatges.

Finalitat: controlar l'accés i la gestió de la seguretat interna de les instal·lacions de Grup Cecot.

Legitimació: interès legítim a garantir la seguretat en les instal·lacions per part del seu titular, la qual cosa justifica el registre de dades en el control d'accés, i que les imatges siguin captades necessàriament en accedir a aquestes instal·lacions.

Terminis de conservació: Les dades seran conservades durant un període màxim d'un mes, tret que fos necessari conservar-les durant més temps per la conveniència d'esclarir alguna infracció o fet il·lícit detectat.

 

L'interessat coneix i expressament accepta que l'acceptació d'alguna de les finalitats anteriorment indicades suposa la incorporació de les seves dades en la Bases de dades comuna de les organitzacions de Grup Cecot, i la cessió de les seves dades de caràcter personal a les fundacions, gremis i associacions que, a cada moment, s'informin a la web www.cecot.org, podent ser utilitzades per totes elles amb les finalitats anteriorment indicades. Aquesta cessió es produeix amb les mateixes finalitats de tractament, iguals categories de dades, mateix termini de conservació, i similar exercici de drets. Podrà a qualsevol moment oposar-se a aquesta cessió per correu postal a l'adreça calli Sant Pau, 6, 08221 Terrassa BARCELONA o via correu electrònic a l'adreça rgpd@cecot.org.

No es preveu la cessió o comunicació de dades a tercers, excepte les prestacions de serveis de tercers com a encarregats de tractament amb els quals Grup Cecot ha signat els corresponents contractes d'Encarregat de Tractament i verificat que els mateixos reuneixen les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de tal manera que el tractament es realitza conforme als requisits del RGPD garantint la protecció dels drets de l'interessat.

 

4-EXERCICI DE DRETS

L'interessat té reconeguts els seus drets a accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades responsabilitat de Cecot. Mentre existeixi la finalitat de tractament o suprimeixi expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, seguirem tractant les seves dades ja que són necessaris per al tractament i continua interessat a formar part dels mateixos. A qualsevol moment l'Interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d'una comunicació postal a Cecot al domicili més amunt indicat o via correu electrònic a l'adreça rgpd@cecot.org, indicant expressament el dret que desitja exercitar.

Igualment, l'Interessat té reconeguts els seus drets a accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades responsabilitat de les fundacions, gremis i associacions de Grup Cecot. A qualsevol moment l'Interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d'una comunicació postal a Cecot al domicili més amunt indicat o via correu electrònic a l'adreça rgpd@cecot.org, indicant expressament el dret que desitja exercitar.

L'interessat està emparat pel dret a retirar el seu consentiment per al tractament per Grup Cecot. Així mateix, l’assisteix el dret a dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

5-MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Grup Cecot ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

 

6-DADES FACILITADES

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la Pàgina Web són els estrictament necessaris per atendre a la seva sol·licitud, els quals l'Interessat comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Amb la finalitat de mantenir les seves dades personals actualitzades, ha d'informar-nos de qualsevol canvi que es produeixi respecte ells, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. Igualment, en aquells supòsits en els quals es faciliti dades de tercers, l'Interessat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privadesa.

L'interessat es compromet a comunicar com més aviat millor a facilitar a Grup Cecot qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal a l'efecte de que la informació continguda en els Registres d'Activitat de Grup Cecot estiguin a tot moment actualitzada.

Finalment indicar-li que Cecot i les fundacions, gremis i associacions Grup podran ser utilitzats per a l'establiment o manteniment de relacions comercials per qualsevol via inclosa la via electrònica per informar-li sobre productes i serveis oferts per aquestes últimes, podent a qualsevol moment oposar-se a aquest tractament amb finalitat comercial mitjançant la remissió d'una comunicació postal a l'adreça calli C/Sant Pau, 6, 08221 Terrassa BARCELONA, o via correu electrònic a l'adreça cecotpd@cecot.org.