OFERTA EN PRÀCTIQUES REMUNERADES

Creació, assessorament i compravenda d'empreses

Dades de l'Empresa

 • Nom: Fundació Cecot Innovació
 • Sector: Consultoria
 • Activitat: Assessorament, formació, finançament per a emprenedors i empresaris.
 • Núm. de treballadors: 10 – 50
 • Adreça: c/ Sant Pau 6, Terrassa.
 • Telèfon: 932667438

Dades de l'Oferta

 • Plaça vacant: Pràctiques remunerades en l’àmbit de la creació, assessorament i compravenda d'empreses.
 • Descripció:

La Fundació Cecot Innovació disposa d’un servei de suport a l’emprenedor i empresa pioner i innovador, oferint un servei integral que va des de l’ajuda a la creació d’una empresa, passant pel suport a empreses que passen per moments complicats, fins la transmissió empresarial. Gestiona projectes de recorregut i alt impacte, com ara el servei de Reempresa (www.reempresa.org), amb més de 3.500 compravendes d’empreses assessorades al llarg dels darrers 10 anys, o el servei HelpEmpresa  (www.helpempresa.com), pioner a l’estat en donar suport als empresaris que estan passant per una situació complicada.

Busquem un/a estudiant en pràctiques que pugui donar suport a l’equip de consultors de Barcelona, ajudant i participant en processos d’assessorament a empreses i empresaris en els serveis de:

  • Creació d’empreses: Assessorament en creació, pla de viabilitat, cerca de finançament, etc.
  • Transmissió d’empreses al servei de Reempresa: consultoria en compravenda d’empreses, mediació entre comprador i venedor, anàlisi i valoració d’empreses, redacció de documents legals i suport en la presa de decisions corporatives, entre d’altres.
  • Suport, estabilització i creixement al servei HelpEmpresa i Recreixement: anàlisi de viabilitat empresarial, assessorament en la millora empresarial i en la presa de decisions, estabilització i creixement.
 • Data d'incorporació: maig-juny 2022
 • Ubicació del lloc de treball: Barcelona.

Requisits del Candidat

 • Àmbits: Administració d'Empreses, Economia, Dret, Finances, Gestió Empresarial.
 • Experiència: Estudiant als darrers cursos de carrera, amb altes ganes d’aprendre en el món de l’emprenedoria i assessorament empresarial. Es valorarà experiència i/o formació específica en activitats d'atenció al públic, assessorament i formació.
 • Observacions: Busquem a una persona amb interès pel món emprenedor i de la PIME. El/la candidat/a s’incorporarà a un equip jove i multidisciplinar, que ofereix assessorament transversal a l’emprenedor i la petita empresa a través de serveis innovadors.

Persona de Contacte

 • Nom: Laura Sallent
 • Càrrec: Directora