Clientela

CLIENTELA

L’atenció a la clientela és una de les àrees en què el compromís de l’empresa vers la llengua catalana es manifesta d’una manera més clara.

L’enorme diversitat d’empreses i d’activitats econòmiques fa que sigui difícil una descripció exhaustiva de totes les relacions situacions en les relacions empresa-clientela que es poden produir. A continuació, en mostrem algunes de les més significatives.

Enviaments -territori del domini lingüístic català.

Fa referència a tota la documentació que enviem a la clientela que es troba dins de l’àrea geogràfica del domini lingüístic de la llengua catalana. Incloem en aquest àmbit documentació com els comunicats, les propostes comercials i altres informacions al voltant de la relació empresa-client.

Normativa

En aquest àmbit no hi ha una normativa específica.

Bones pràctiques

  • Els comunicats que fem a la nostra clientela del territori lingüístic català són en llengua catalana.
  • Les propostes comercials que fem a la nostra clientela del territori lingüístic català són en llengua catalana.
Enviaments -més enllà del domini lingüístic català.

Fa referència a tota la documentació que enviem a la clientela que es troba fora de l’àrea geogràfica del domini lingüístic de la llengua catalana. Incloem en aquest àmbit documentació com els comunicats, les propostes comercials i altres informacions al voltant de la relació empresa-client.

Normativa

En aquest àmbit no hi ha una normativa específica.

Bona pràctica

  • Els comunicats que fem a la nostra clientela de fora del territori lingüístic català inclouen també la llengua catalana.
  • Les propostes comercials que fem a la nostra clientela de fora del territori lingüístic català inclouen també la llengua catalana.
Resposta a una comunicació en català d’un client

Fa referència a la llengua que utilitzem quan qualsevol persona o organització que forma part de la nostra clientela s’adreça a l’empresa, ja sigui per oralment com per escrit, emprant la llengua catalana.

Normativa

Quan la clientela se’ns adreça en català, ja sigui de forma oral com escrita, a l’empresa l’hem d’atendre en llengua catalana.

Bones pràctiques

  • Totes les persones de la nostra empresa que tenen relació amb la clientela entenen parlen i escriuen la llengua catalana.
  • Tenim a disposició de les nostra plantilla eines i recursos perquè puguin adreçar-se a la clientela correctament en llengua catalana (diccionaris en línia, programes de traducció, etc.)
  • Encara que el client no s’adreci a nosaltres en llengua catalana, no hem de pressuposar que no vulgui ser atès en català. Hem d’adaptar la llengua que utilitzem en funció de la situació personal de cada client.
Atenció inicial a la clientela.

Fa referència a la llengua que utilitzem quan ens dirigim per primera vegada a qualsevol persona o organització que forma part de la nostra clientela, ja sigui oralment com per escrit.

Normativa

En aquest àmbit no hi ha una normativa específica.

Bones pràctiques

  • Quan obrim una conversa amb un client per primera vegada, la iniciem sempre en llengua catalana.
  • Quan rebem una trucada d’un possible client, iniciem la conversa en llengua catalana.
  • La primera vegada que iniciem una relació per escrit amb un client utilitzem sempre la llengua catalana.

 

Amb el suport de: