Novetats sobre convenis

Relació de circulars informatives

2020

05/03/2020 | Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció - Correcció d'errades

03/03/20 | Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries
                    auxiliars - Taules 2020 

03/03/20 | Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció

03/03/20 | Conveni Col·lectiu de la Indústria tèxtil i de la confecció | Taules 2020 | Signades pendent de publicar

02/03/20 | Conveni de Transport de Mercaderies per Carretera i Logística de Barcelona. (Signat pendent de publicació)

24/02/20 | Conveni de comerç de materials de construcció - Taules 2020

14/02/20 | Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos 2019 - 2021

14/01/20 | Conveni col·lectiu per a les empreses de gestió i mediació immobiliària 2019-2021

05/01/20 | Conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics - Taules 2019

2019

17/06/19 | Calendari de festes laborals per a l'any 2020

11/06/19 | Conveni de perruqueries, centres d'estètica i bellesa

03/06/19 | Conveni col·lectiu d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

03/06/19 | Conveni de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics

29/05/19 | Conveni d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques

22/05/19 | Conveni de la indústria de la construcció i obres públiques - Taules 2019

08/05/19 | Correcció d'errades del Conveni de perruqueries, centres d'estètica i bellesa

03/05/19 | Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei

11/04/19 | Conveni col·lectiu d'indústries càrnies

11/04/19 | Conveni del comerç de peix fresc i congelat

01/03/19 | Conveni d'empreses de seguretat - Acord modificació

01/03/19 | Conveni de pastes, paper i cartró

05/03/19 | Conveni dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris

05/03/19 | Conveni d'empreses de seguretat - Sentència TS

13/03/19 | Conveni de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de port

13/03/19 | Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles

19/03/19 | Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció (signat pendent de publicació)

29/03/19 | Conveni de recuperació i reciclat de residus i matèries primeres secundàries

29/03/19 | Conveni d'empreses de treball temporal

29/03/19 | Conveni de la indústria de la construcció i obres públiques 2017 - 2021