INFORMACIÓ GENERAL | RECOMANACIONS

  Resum comarcal: mesures municipals per mitigar els efectes del COVID-19
›  Declaració responsable treballadors d'activitats essencials
  Resum de mesures econòmiques conseqüència de la crisi del covid-19
›  Certificat autoresponsable de desplaçaments
›  Preguntes sobre les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya elaborat per Protecció Civil (CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya)
›  Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19 a Catalunya elaborat pe Protecció Civil (CECAT- Centre de Coordinació operativa de Catalunya). Situació de permís retribuït recuperable
03/04/2020 - Resposta Europea al COVID-19 - Recopilació Mesures Nacionals
03/04/2020 - COVID-19 | Mesures de flexibilització i suspensió en matèria de subministraments energètics
03/04/2020 - Novetats a la contractació administrativa: Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i aprovació dels objectius i el contingut mínim de l'estratègia catalana de contractació pública
03/04/2020 - Mascaretes FFP2 i FFP3 i altres EPIs
02/04/2020 - L'obligació d'ús d'una marca en temps de coronavirus
02/04/2020 - COVID-19 | Informació d'interès
01/04/2020 - Servei de Suport a les iniciatives locals de fabricació de material sanitari
01/04/2020 - Com fer un pla de contingències empresarial - COVID-19
31/03/2020 - Certificats vigents a hores d’ara
31/03/2020 - Suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic
31/03/2020 - El confinament no resulta d'aplicació per als autònoms
30/03/2020 - COVID-19 | Permís retribuït recuperable per a treballadors que no prestin serveis essencials
28/03/2020 - Pròrroga de l'estat d'alarma fins el 12 d'abril de 2020
27/03/2020 - Notes d'Economia referents a les mesures econòmiques
27/03/2020 - Instrucció del Ministeri de Justícia sobre la suspensió de terminis administratius 
27/03/2020 - Es prorroga el confinament als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena
27/03/2020 - Modificacions l’àmbit de la contractació pública degut al covid-19
27/03/2020 - COVID-19 | La Comissió Europea publica les directrius per a protegir els actius crítics i la tecnologia europea.
27/03/2020 - Web Coronavirus - Gencat
27/03/2020 - Pacte Reindustrialització del Vallès Occidental | Declaració conjunta de mesures urgents per a minimitzar els efectes de la crisi del Coronovirus
26/03/2020 - Revisió de les projeccions econòmiques | Mesures Fiscals dels països de la UE i EFTA arran de la crisi del COVID-19
26/03/2020 - S’habiliten determinats espais hotelers per a l’ús del Sistema de Salut de Catalunya
26/03/2020 - COVID-19 | Servei d'atenció digital de la Finestreta Única Empresarial 
26/03/2020 - Resposta de la Unió Europea i els seus Estats membres a la crisi del COVID-19
26/03/2020 - Poden circular dues persones en un mateix vehicle
26/03/2020 - El Decret-Llei 8/2020 del COVID-19 genera inseguretat jurídica i posa en perill l'activitat empresarial
25/03/2020 - S'ajornen els terminis pels tràmits periòdics ambientals del primer trimestre de l'any
25/03/2020 - Es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics per a la prestació de servei d'allotjament a treballadors
25/03/2020 - Respostes a les preguntes plantejades sobre la interpretació del RD 463/2020
24/03/2020 - Mesures relatives a les residències de gent gran i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
24/03/2020 - La Finestreta Única Empresarial & ACCIO Virtual Desk: Serveis d'atenció digital a les empreses 
24/03/2020 - Política Econòmica d'Urgència: Mesures econòmiques suggerides per l'OCDE en matèria fiscal 
24/03/2020 - Gestió de residus - COVID-19
24/03/2020 - Marketplace empresarial COVID-19
23/03/2020 - Mesures en l'àmbit de la contractació pública a causa del COVID-19: suspensió dels contractes d'obres, serveis i subministrament i indemnitzacions dels danys i perjudicis soferts pel contractista
23/03/2020 - Mesures excepcionals davant la possible escassetat d'EPI: estratègies alternatives en situació de crisi
23/03/2020 - FAQs Indústria en relació al decret de l'estat d'alarma 
23/03/2020 - FAQs - COVID-19 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
23/03/2020 - Recull de tots els decrets, ordres i instruccions que s’han publicat des del decret d’estat d’alarma
23/03/2020 - Recomanacions del Consell de Relacions Laborals  de Catalunya per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2
23/03/2020 -  COVID-19 | Distància mínima entre treballadors i amb els usuaris als centres de treball 
20/03/2020 -  Alerta de ciberdelictes i ciberfraus relacionats amb el COVID-19          
20/03/2020 - Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
19/03/2020 - Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en relació a mesures extraordinàries per autònoms pel COVID-19.
19/03/2020 - Guia amb les FAQs sobre les Mesures adoptades pel Ministeri 
19/03/2020 - Urgència Sanitària
19/03/2020 - Es permet l’obertura d’establiments d’arrendament sense conductor 
19/03/2020 - Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19
19/03/2020 - Recomanacions per a establiment alimentaris oberts amb motiu del COVID19 
18/03/2020 - Noves mesures econòmiques aprovades pel Govern d’Espanya arran de la crisi del COVID-19
18/03/2020 - Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
18/03/2020 - Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, on es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
17/03/2020 - NOU FAQs de #ProteccioCivil sobre què puc fer i que no? en relació a la situació ocasionada pel COVID-19
17/03/2020 - Nota de premsa - El Govern mobilitzarà fins a 200.000 milions d'euros, quasi un 20% del PIB, per afrontar l'impacte econòmic i social del coronavirus
17/03/2020 - L'assegurança de l'automòbil et protegeix també durant l'estat d'alarma. 
17/03/2020 - Indicacions i preguntes freqüents en relació amb les Oficines de Treball adreçades a la ciutadania davant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 
17/03/2020 - Síntesi de la resposta de BusinessEurope a la crisi sanitària europea com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19
14/03/2020 - Declaració d'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
14/03/2020 - Bases per a l'elaboració d'un pla de contingència amb motiu de l'afectació de l'activitat empresarial pel coronavirus