Covid19 - ÀMBIT LABORAL

Declaració responsable treballadors d'activitats essencials
Resum de mesures econòmiques conseqüència de la crisi del covid-19
Certificat autoresponsable de desplaçaments
 Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19 a Catalunya elaborat pe Protecció Civil (CECAT- Centre de Coordinació operativa de Catalunya). Situació de permís retribuït recuperable
03/04/2020 - COVID - 19 | Avís per a les empreses
03/04/2020 - Informes d'interès per a les empreses
03/04/2020 - Demanem una ampliació del termini de presentació dels ERTOs
02/04/2020 - Instruccions de la Inspecció de Treball sobre el seguiment del permís retribuït recuperable
02/04/2020 - Infografia sobre com donar-se d’alta com a demandant d’ocupació
01/04/2020 - Resolució Dept. d'Educació per flexibilitzar la Formació en Centres de Treball i l'FP Dual dels ensenyaments professionals
01/04/2020 - Ampliació del criteri interpretatiu de la Direcció General de Treball sobre ERTOs en cas de força major
01/04/2020 - Anticipació de les instruccions per a la gestió de la protecció per desocupació vinculada a la situació extraordinària COVID-19
01/04/2020 - FAQs | Informació sobre la presentació d'expedients de regulació temporals d'ocupació per força major per causa del COVID-19
01/04/2020 - Nota del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)davant el COVID-19
01/04/2020 - Instruccions provisionals per a l'aplicació, en matèria de protecció per desocupació
01/04/2020 - Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19
01/04/2020 - URGENT - Número expedient ERTO -COVID19
01/04/2020 - Borsa de treball d’emergència COVID-19 per a cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya
31/03/2020 - Com sol·licitar la prestació en nom dels treballadors?
31/03/2020 - COVID-19 | El confinament no resulta d'aplicació per al autònoms
30/03/2020 - Instruccions de l'INSS relatives al nou procediment de remissió de parts dels Serveis Públics de Salut per Coronavirus
30/03/2020 - COVID-19 | Permís retribuït recuperable per a treballadors que no prestin serveis essencials
28/03/2020 - Resum de les mesures aprovades al Consell de Ministres de 27 de març
27/03/2020 - Flexibilització de pràctiques per a què tots els estudiants aconsegueixin finalitzar el curs i la seva titulació
26/03/2020 - Autònoms | FAQs sobre la prestació extraordinària per cessament d'activitat
25/03/2010 - Actualització del procediment d'actuació de les empreses davant el Covid-19
25/03/2020 - SEPE - Mesures extraordinàries adoptades enfront al COVID-19 
25/03/2020 - Informe de l'AEPD sobre els tractaments de dades en relació amb el COVID-19
24/03/2020 - URGENT: SEPE - Expedients prestacions per desocupació ERTO
24/03/2020 - Informació Covid-19 | Servei d’Ocupació de Catalunya
24/03/2020 - Incidència en la Presentació dels ERTO
24/03/2020 - Criteris i recomanacions en la tramitació dels ERTO derivats pel COVID-19
23/03/2020 - Autònoms. Aclariment de la prestació per cessament d'activitat
23/03/2020 - FAQs dels ERTO - Ministeri de Treball i Economia Social
23/03/2020 - Guia sobre les mesures laborals excepcionals contra el COVID-19 aprovat pel Reial Decret Llei 8/2020
23/03/2020 - FAQs -COVID-19 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
23/03/2020 - Recomanacions del Consell de Relacions Laborals  de Catalunya per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2
23/03/2020 - Criteri sobre expedients suspensius i reducció de jornada per COVID-19 
23/03/2020 - COVID - 19 | Distància mínima entre treballadors i amb els usuaris als centres de treball
19/03/2020 - Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en relació a mesures extraordinàries per autònoms pel COVID-19.
19/03/2020 - Guia amb les FAQs sobre les Mesures adoptades pel Ministeri 
19/03/2020 - Instruccions presentació ERTOS
19/03/2020 - "Reial decret llei 8/2020 de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19" i altres informacions d'interès
18/03/2020 - Noves mesures econòmiques aprovades pel Govern d’Espanya arran de la crisi del COVID-19 | Àmbit laboral
18/03/2020 - Com i on puc tramitar un ERTO per força major o per causes productives?
18/03/2020 - Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front l'impacte econòmic i social del COVID-19.
16/03/2020 - Guia pràctica per la tramitació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major
15/03/2020 - Instrucció 02/2020 de la secretaria general sobre els procediments administratius per la tramitació d'Expedients de Regulació d'Ocupació (EROs)
14/03/2020 - Declaració d'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
14/03/2020 - Bases per a l'elaboració d'un pla de contingència amb motiu de l'afectació de l'activitat empresarial pel coronavirus
14/03/2020 - Mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública
14/03/2020 - Mesures per evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis
13/03/2020 - Instruccions INSS per a la tramitació dels butlletins de I.T. pel coronavirus
13/03/2020 - Recull de mesures pel coronavirus a diferents països
13/03/2020 - Mesures extraordinàries per abordar la problemàtica laboral generada per la incidència del nou tipus de coronavirus
12/03/2020 - Recull de mesures pel coronavirus a diferents països 
12/03/2020 - Instruccions INSS per a la tramitació dels butlletins de I.T. pel coronavirus
11/03/2020 - La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i/o infectats per coronavirus
10/03/2020 - Criteri 3/2020
10/03/2020 - Acord Consell Relacions Laborals
05/03/2020 - Guia d'actuació del Ministeri de Treball i Economia Social
04/03/2020 - Protocols i procediment d'actuació
03/03/2020 - Criteri 2/2020 sobre consideració com a situació d'incapacitat temporal derivada del COVID-19