Suspensió durant el període de l'estat d'alarma de la presentació i pagament dels impostos propis i cedits a la Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya haaprovat elDECRET LLEI 7/2020, de  17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, publicat al DOGC al 19 de març, que entre d'altres qüestions estableix la suspensió dels terminis de presentacions d'autoliquidacions i pagament dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya, així com dels tributs cedits.

Aquesta suspensió es mantindrà durant el periode en el que estigui establert en el Reial decret 462/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.
 
Font: Foment de Treball Nacional